de del

Ostalaritza / Hostelería

Menuak / Menús

Eskaera-kaierak / Comandas

Edontzi-azpikoak / Posavasos

Espain-azpitakoak / Servilleteros

Zamau-babes / Salvamanteles